Colofon

Colofon

Aan deze website werkten de volgende instellingen en personen mee:
Museum Rotterdam ’40 – ’45 NU
Coolhaven 375
3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010 484 89 31
info@museumrotterdam.nl
www.museumrotterdam.nl
Stadsarchief Rotterdam
Hofdijk 651
3032 CG Rotterdam
L.Balk@rotterdam.nl
010 267 55 55
Erasmiaans Gymnasium
Wytemaweg 25
3015 CN Rotterdam
Telefoon: 010 436 00 45
Vormgeving
Ton Wienbelt, grafisch ontwerper
Houtrustweg 92A
2566 GJ Den Haag
T: 070-360 70 39
Technische realisatie
Ton Persoon – Grafische ondersteuning
Onderzoek en interviews
Leerlingen van het Erasmiaans gymnasium
Teksten
Jeroen Woltjer, Louisa Balk
Afbeeldingen
Museum Rotterdam ’40 – ’45 NU, Stadsarchief Rotterdam, NIOD, Streekarchief Midden-Holland, fotograaf Hof (Daniel van de Ven), René J. Versluis.

De makers hebben getracht de rechten met betrekking tot de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degene, die desondanks meent bepaalde rechten te kunnen doen gelden, kan alsnog contact opnemen.
De Razzia van Rotterdam werd mogelijk gemaakt door het VSBfonds en Stichting Volkskracht.
VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen. Met geld, kennis en netwerken.Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds voor ruim € 550 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. VSBfonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

Voor reacties of vragen: info@ovmrotterdam.nl