Honger

Honger

John Versluis houdt in zijn dagboek bij wat hij eet.

John Versluis houdt in zijn dagboek bij wat hij eet.

Bijna alle mannen klagen over een gebrek aan voedsel. Tijdens de heenreis krijgen de lopers onderweg nog wat voedsel van mensen langs de  kant. In de treinen en rijnaken hebben de mannen het veel moeilijker. De Duitsers delen niet veel voedsel uit en bekommeren zich niet om genoeg vocht. De honger slaat pas echt toe in de werkkampen. Door voedselgebrek of eenzijdige voeding worden veel mannen ernstig ziek. Op een aantal plaatsen is het wat beter of zijn dwangarbeiders in staat om extra voedsel te ‘ritselen’.
Emaille koekenpan

Emaille koekenpan.

Henk Nuis in zijn dagboek:
‘Om 5 uur werd warm eten verstrerkt, wat ons na 53 uur vasten terdege smaakte.’

Fragment dagboek Bouts

Bouts in zijn dagboek: ‘25% rookte ik zelf op en 75 % ruilde ik voor etenswaren. Er was zo een hele markt ontstaan.’


Meneer Kaptein heeft met een paar maten eten gestolen.