Hulp

Hulp

Appels

Onderweg krijgen de mannen appels aangeboden.

De mannen, die lopend naar hun bestemming gaan, krijgen spontaan hulp van de bevolking onderweg. In enkele plaatsen wordt eten ingezameld en naar de colonne gebracht. Enkele mannen, die onvoldoende warm gekleed zijn, krijgen zelfs dassen, wollen vesten en winterjassen. Ook bij stilstaande treinen komt de plaatselijke bevolking met eten en drinken om de gedeporteerden te helpen. Vaak worden ook briefjes gericht aan familie in ontvangst genomen en namens hen verstuurd.

B.A. Sijes. De Razzia van Rotterdam.
‘Overal langs de routes werden de mannen overladen met allerlei dingen die zij nodig hadden. Zelfs op de open hoofdwegen stroomden de mensen uit de naburige dorpen toe met alles wat zij in der haast hadden kunnen vergaren. Overal was men bereid risico’s te nemen om Rotterdammers bij vluchtpogingen te helpen en vluchtelingen onderdak te verlenen, niet alleen in het duister, maar ook bij klaarlichte dag.’

Jan Overvoorde

Jan Overvoorde.

Christoffel over zijn vader Jan Overvoorde:
‘De volgende morgen hebben Moeder en Tante Jo hem nog gezien en die hebben hem ook nog het een en ander kunnen geven.’