Onderzoek

Onderzoek

B.A. Sijes. De razzia van Rotterdam.

B.A. Sijes. De razzia van Rotterdam.

In 1951 schrijft de historicus B.A. Sijes in opdracht van het RIOD (nu NIOD) het boek ‘De Razzia van Rotterdam’. Sijes verkrijgt zijn informatie door vragenlijsten naar de razziaslachtoffers te sturen en interviews te houden. In zijn onderzoek betrekt hij ook vrouwen, werkgevers en gemeenteambtenaren en hij gebruikt talloze dagboeken en brieven. Hiermee komt al een paar jaar na de oorlog een redelijk compleet beeld van de razzia tot stand.

Daarna is er enige decennia weinig aandacht voor de razzia. De laatste jaren verschijnen echter steeds meer dagboeken. Hierin kan de lezer kennis nemen van de indringende verhalen en zich een beeld vormen van de gebeurtenissen. Het Museum Rotterdam ’40 – ’45 NU en het Stadsarchief Rotterdam beschikken over brieven en dagboeken van razziagetuigen. In 2012 starten zij samen met het Erasmiaans gymnasium een project. Leerlingen doen onderzoek in dagboeken en houden interviews met getuigen. In deze website zijn de resultaten verwerkt.

‘Nederland in oorlogstijd’, RIOD, 1949.

‘Nederland in oorlogstijd’, RIOD, 1949. (Museum Rotterdam ’40 – ’45 NU)

Een leerling van het Erasmiaans gymnasium:
‘Als ik nu door de stad rijd, langs de tramremise of het stadion, denk ik aan wat hier gebeurd is. Ik kijk met andere ogen naar die speciale plekken.’

Interview met Piet van Vliet op 22 juni 2012

Interview met Piet van Vliet op 22 juni 2012.