Thuis

Thuis

Dagboek J. Hollander

Dagboek J. Hollander.

De razzia’s zorgen voor veel angst bij de families, die achterblijven. Niemand weet waar de mannen heengevoerd worden of wanneer ze terugkeren. Mensen horen al snel verhalen over de slechte omstandigheden waaronder de transporten per schip, lopend of per trein plaatsvinden. Veel vrouwen maken zich zorgen, als hun man kostwinner is. Hoe kunnen zij zonder de inkomsten van hun man voor de kinderen zorgen? En juist op 10 november worden de rantsoenen sterk verminderd. De achterblijvers weten dat ze een harde tijd tegemoet gaan.

J. Hollander in zijn dagboek:
‘In Weesp ook nog wat briefjes naar huis en naar Pietje geschreven’

De achterblijvers krijgen in sommige gevallen snel nieuws over hoe de razziadag voor hun mannen verloopt.

Mik in een brief aan haar man Joost Roeland:
‘Joost trachtte nog eraan te ontkomen, maar dat is helaas mislukt, hij was net thuis, toen ze huiszoeking kwamen doen. – Toen hij pas weg was, voelde ik me diep rampzalig, alsof ik weduwe was geworden.’

Krantenknipsel Uitkering weggevoerde arbeidskrachten

Voor de gezinnen zonder kostwinner komt er eind november een uitkering met terugwerkende kracht. (Stadsarchief Rotterdam)