Voedsel

Het voedsel dat de mannen krijgen, is meestal erg eenvoudig en op rantsoen. De meesten moeten leven van een half brood of minder per dag en een kommetje kool- of knollensoep. Dat is niet genoeg voor het zware werk dat de mannen moeten verrichten. Daarom vragen sommige mannen voedsel bij boeren of omwonenden. Helaas kan niet iedereen aan genoeg voedsel komen, waardoor veel arbeiders ernstig verzwakt raken. Hun familie thuis heeft het ook zwaar, zij moeten de hongerwinter in Rotterdam doorkomen.

Interviewfragmenten van de heren Broeders, De Jeu en Kaptein over het voedsel